Положення ради викладачів

ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ

Положення ради викладачів

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ ВИКЛАДАЧІВ
ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ
І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Викладацька Рада Федерації Східного танцю України (далі- Рада ) створюється Президією Федерації Східного Танцю України(далі - Федерація) як постійний консультативний орган для розгляду питань пов’язаних з підготовкою та участю танцюристів Федерації у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, фестивалях то що, та прийняття рішень щодо діяльності збірної команди Федерації.
2. Викладацька Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, , наказами Мінмолодьспорту, іншими нормативно-правовим актами, та цим Положенням.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  РАДИ ВИКЛАДАЧІВ
1.  Рада Викладачів:
• аналізує результати виступів українських танцюристів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях;
• розглядає та вносить пропозиції щодо персонального складу національної збірної команди України з східних танців, у тому числі, кандидатур на посади тренерів-інструкторів із дотриманням вимог, затвердженої в установленому порядку, системи комплектування національних збірних команд;
• розглядає та вносить пропозиції щодо формування Єдиного календарного плану заходів України та календарного плану Федерації;
• розробляє систему відбору до національної збірної команди для участі в офіційних міжнародних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану заходів України та календарного плану Федерації;
• розробляє технічні вимоги та надає пропозиції до положення (регламенту) про проведення всеукраїнських змагань;
• розробляє кваліфікаційні вимоги до Єдиної класифікації України (рейтинг); 
• створює робочі органи, комітети, комісії тощо за основними напрямками діяльності.


ІІІ. ПРАВА  РАДИ ВИКЛАДАЧІВ
Викладацька Рада:
• сприяє одержанню тренерами спеціальної освіти, проходженню в установленому порядку підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації;
• здійснює виховну роботу серед танцюристів, дбає про здоровий морально-психологічний клімат у команді;
• порушує клопотання про призначення танцюристам, тренерам, іншим фахівцям почесних звань;
• здійснює заходи щодо соціального захисту танцюристів, тренерів, інших фахівців.
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ ВИКЛАДАЧІВ
1. Очолює Раду Голова Ради викладачів та його заступник, які обираються на загальному засіданні Ради сроком на два роки. Дострокове припинення виконання обов’язків голови та його заступника може бути за власним бажанням, після подання у правління Федерації, за рішенням загальних зборів або за ініціативою правління Федерації. Основною формою роботи Виладацької Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови, а вразі його відсутності – заступником.
2. До  Ради входять тренери національної збірної команди України, які безпосередньо здійснюють підготовку танцюристів національної збірної команди а також ведучі тренери Федерації.  
3. Персональний склад тренерської Ради затверджується Президією Федерації за пропозицією голови тренерської Ради.
4. Засідання тренерської Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
5. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Викладацької Ради.
6. За рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
7. Рішення  Ради викладачів оформлюється протоколом засідання, який підписується усіма членами Ради, що брали участь у голосуванні.
8. Член Викладацької Ради, який не підтримує рішення Ради, може викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Викладацької Ради.
9. Прийняті Радою рішення оформлюються протоколом.

  1. КАТЕГОРІЇ ВИКЛАДАЧІВ ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ.

Для отримання «Книжки викладача ФСТУ», всім бажаючим необхідно пройти курси викладачів, організовані ФСТУ. Такі курси організовуються щорічно, згідно календарного плану ФСТУ.
КАТЕГОРІЇ ВИКЛАДАЧІВ
1.Кандидат у викладачі ФСТУ
2. 4-а категорія викладача ФСТУ
3. 3-я категорія викладача ФСТУ
4. 2-а категорія викладача ФСТУ
5. 1-а категорія викладача ФСТУ
6. Вища категорія викладача ФСТУ
7. Викладач-методист ФСТУ
1. Кандидат у викладачі ФСТУ. Для отримання цієї категорії необхідно 1 раз пройти курси викладачів ФСТУ.
2. 4-а категорія викладача ФСТУ. Для отримання цієї категорії необхідно мати категорію «Кандидат», пройти повторні курси викладачів ФСТУ і здати іспит.
3. 3-я категорія викладача ФСТУ. Для отримання цієї категорії необхідно мати 4-ю категорію викладача ФСТУ, пройти курси викладачів ФСТУ, а також, набрати 20 балів за рік за результатами виступів учнів (в 2 номінаціях), а також на обласних, національних і міжнародних конкурсах досягнення учнів повинні бути не нижче фіналіста серед рейтингових номінацій. Групи цієї категорії викладача повинні займати не нижче 7-8 місця на обласних змаганнях.
3-я категорія викладача ФСТУ дає право викладання на курсах при обласних змаганнях.
4. 2-а категорія викладача ФСТУ. Для отримання цієї категорії необхідно мати 3-ю категорію викладача ФСТУ, пройти курси викладачів ФСТУ, а також набрати 40 балів за рік за результатами виступів учнів (в 3-х номінаціях (наприклад 2 соло + 1 група)), а також на обласних і національних змаганнях досягнення учнів повинні бути не нижче 4-6 місця в рейтингових номінаціях, на міжнародних змаганнях не нижче 6-8 місця. Для груп - на обласних змаганнях не нижче 4-6 місця, на національних і міжнародних змаганнях групи цієї категорії викладача повинні бути фіналістами.
2-а категорія викладача ФСТУ дає право викладання на курсах при обласних і національних змаганнях. Для отримання цієї категорії викладач має бути постановником програм для учнів в усіх рейтингових номінаціях.
5. 1-а категорія викладача ФСТУ. Для отримання цієї категорії необхідно мати 2-у категорію викладача ФСТУ, пройти курси викладачів ФСТУ, а також набрати 250 балів за рік за результатами виступів учнів (в 3 номінаціях (наприклад 2 соло + 1 група) з них в 2 номінаціях продовжуючі) , а також на обласних змаганнях досягнення учнів повинні бути не нижче 1-3 місця в рейтингових номінаціях, на національних змаганнях не нижче 2-3 місця для юніорів, молоді любителів і 4-5 місця для кандидатів в професіонали в усіх вікових категоріях. На міжнародних змаганнях не нижче 4-5 місця для юніорів, молоді, любителів і 6-8 місця для кандидатів в професіонали і професіонали для всіх вікових категорій. Для груп - на обласних змаганнях не нижче 1-3 місця, на національних і міжнародних змаганнях не нижче 2-3 місця.
Викладач має бути постановником всіх рейтингових програм.
6. Вища категорія викладача ФСТУ. Для отримання цієї категорії необхідно мати 1-у категорію викладача ФСТУ, пройти курси викладачів ФСТУ, а також набрати 250 балів за рік за результатами виступів учнів (в 4-х номінаціях (наприклад 3 соло + 1 група) з них в 2 номінаціях продовжуючі і 1 номінації кандидат в професіонали або професіонали), а також на обласних та національних змаганнях досягнення учнів повинні бути не нижче 1 місця в рейтингових номінаціях для юніорів, молоді любителів і 1-3 місця для кандидатів в професіонали в усіх вікових категоріях. На міжнародних змаганнях не нижче 1-3 місця для юніорів, молоді, любителів і 5 місця для кандидатів в професіонали і професіонали для всіх вікових категорій. Для груп - на обласних, національних і міжнародних змаганнях не нижче 1 місця. Викладач має бути постановником всіх рейтингових програм та мати авторську методику викладання, яка презентована на заходах Федерації.
7. Викладач-методист ФСТУ. Для отримання цієї категорії викладача, необхідно пройти курси викладачів ФСТУ і здати іспит (отримати 4-у категорію викладача ФСТУ), а також написати авторську методику викладання, яка буде розглянута Викладацькою Радою. За рішенням Викладацької Ради викладачев 4-ї категорії ФСТУ буде присвоєно звання Викладача-методиста ФСТУ і наданий допуск викладання даної методики на курсах при обласних, національних і міжнародних змаганнях.

 

Про Федерацію

13 квітня 2018
13 квітня 2018
13 квітня 2018

Галерея

© 2018 Ukrainian Federation of Oriental Dance. All Rights Reserved.