Положення ради викладачів

ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ

Положення ради викладачів

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ ВИКЛАДАЧІВ
ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ
І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Рада викладачів Федерації Східного танцю України (далі- Рада ) створюється Правлінням Федерації Східного Танцю України(далі - Федерація) як постійний консультативний орган для розгляду питань пов’язаних з підготовкою та участю танцюристів Федерації у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, фестивалях то що, та прийняття рішень щодо діяльності збірної команди Федерації.
2. Рада викладачів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, , наказами Мінмолодьспорту, іншими нормативно-правовим актами, та цим Положенням.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  РАДИ ВИКЛАДАЧІВ
1.  Рада Викладачів:
• аналізує результати виступів українських танцюристів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях;
• розглядає та вносить пропозиції щодо персонального складу національної збірної команди України з східних танців, у тому числі, кандидатур на посади тренерів-інструкторів із дотриманням вимог, затвердженої в установленому порядку, системи комплектування національних збірних команд;
• розглядає та вносить пропозиції щодо формування Єдиного календарного плану заходів України та календарного плану Федерації;
• розробляє систему відбору до національної збірної команди для участі в офіційних міжнародних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану заходів України та календарного плану Федерації;
• розробляє технічні вимоги та надає пропозиції до положення (регламенту) про проведення всеукраїнських змагань;
• розробляє кваліфікаційні вимоги до Єдиної класифікації України (рейтинг); 
• створює робочі органи, комітети, комісії тощо за основними напрямками діяльності.


ІІІ. ПРАВА  РАДИ ВИКЛАДАЧІВ
Рада викладачів:
• сприяє одержанню тренерами спеціальної освіти, проходженню в установленому порядку підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації;
• здійснює виховну роботу серед танцюристів, дбає про здоровий морально-психологічний клімат у команді;
• порушує клопотання про призначення танцюристам, тренерам, іншим фахівцям почесних звань;
• здійснює заходи щодо соціального захисту танцюристів, тренерів, інших фахівців.
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ ВИКЛАДАЧІВ
1. Очолює Раду Голова Ради викладачів та його заступник, які обираються на загальному засіданні Ради сроком на два роки. Дострокове припинення виконання обов’язків голови та його заступника може бути за власним бажанням, після подання у правління Федерації, за рішенням загальних зборів або за ініціативою правління Федерації. Основною формою роботи Ради викладачів є засідання, що проводяться за рішенням її голови, а вразі його відсутності – заступником.
2. До  Ради входять тренери національної збірної команди України, які безпосередньо здійснюють підготовку танцюристів національної збірної команди а також ведучі тренери Федерації, які виконали рейтингові умови та допущені до складу Правлінням
3. Персональний склад тренерської Ради затверджується Правлінням Федерації за пропозицією голови тренерської Ради.
4. Засідання тренерської Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
5. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради викладачів.
6. За рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
7. Рішення  Ради викладачів оформлюється протоколом засідання, який підписується усіма членами Ради, що брали участь у голосуванні.
8. Член Ради викладачів, який не підтримує рішення Ради, може викласти свою окрему думку, що додається до протоколу засідання  Ради викладачів.
9. Прийняті Радою рішення оформлюються протоколом.

V. КАТЕГОРІЇ ВИКЛАДАЧІВ ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ.

Для отримання кваліфікаційної книжки та звання кандидат у викладачі федерації, всім бажаючим необхідно пройти курси викладачів, організовані UFOD. Такі курси організовуються щорічно, згідно календарного плану UFOD.


КАТЕГОРІЇ ВИКЛАДАЧІВ:

-Кандидат у викладачі Федерації

-Викладач 4 категорії Федерації

-Викладач 3 категорії Федерації

-Викладач 2 категорії Федерації

-Викладач 1 категорії Федерації

-Викладач Вищої категорії Федерації

-Викладач-методист Федерації

 

1. Кандидат у викладачі UFOD. Для отримання цієї категорії необхідно 1 раз пройти курси викладачів UFOD  і здати іспит-співбесіду.

 

2. 4-а категорія викладача UFOD. Для отримання цієї категорії необхідно мати категорію «Кандидат», пройти повторні курси викладачів UFOD і здати іспит-співбесіду згідно з розкладом Атестації Федерації

 

3. 3-я категорія викладача UFOD. Для отримання цієї категорії необхідно мати 4-ю категорію викладача UFOD, пройти курси викладачів UFOD, а також, набрати 50 балів у рейтингу орієнталь та 50 балів у рейтингу фольклор за рік за результатами виступів учнів.  Учні цієї категорії викладача повинні приймати участь в регіональних заходах. Здати іспит-співбесіду згідно з розкладом Атестації Федерації

 

4. 2-а категорія викладача UFOD. Для отримання цієї категорії необхідно мати 3-ю категорію викладача UFOD, пройти курси викладачів UFOD, а також набрати 75 балів за рік за результатами виступів учнів  у рейтингу Орієнталь та 75 балів у рейтингу фольклор. Викладач має бути постановником  та групи викладача повинні приймати участь в регіональних заходах.

5. 1-а категорія викладача UFOD. Для отримання цієї категорії необхідно мати 2-у категорію викладача UFOD, пройти курси викладачів UFOD, а також набрати 250 балів за рік за результатами виступів учнів (125 у рейтингу орієнталь та 125 у рейтингу фольклор)
Викладач має бути постановником всіх рейтингових програм.

Серед учнів викладача мають бути кандидати в професіонали (будь які вікові категорії)

Групи викладача та учні мають прийняти участь у рейтингу 2 (міжнародні змагання) принаймі один раз на рік.

 

6. Вища категорія викладача UFOD. Для отримання цієї категорії необхідно мати 1-у категорію викладача UFOD, пройти курси викладачів UFOD, а також набрати 300 рейтингових балів (150 орієнталь та 150 фольклор) Викладач має бути постановником всіх рейтингових програм та бути викладачем  на заходах Федерації.

 

7. Викладач-методист UFOD. Ця категорія надається Правлінням федерації на розгляд  Раді викладачів федерації , яка приймає рішення про присудження цього почесного звання викладачу, який має особливі здобутки у розвитку східного танцю.

  

На іспиті — співбесіді , який готує рада викладачів,  враховуються досвід роботи (стаж) викладача, його діяльність за рік, рівень та вікова різноманітність учнів, робота викладача з групами( наявність групових виступів) та іх діяльність в своєму осередку (звітні концерти, заходи, співпраця у місті та соціальна активність колективу)

Так само викладач здає обовязкові тести з практичних знань та готує відео з авторськими постановками , які він презентує як показовий матеріал.

 

Рішення Ради має бути обгрунтованим та доведеним до викладача, який захищає категорію.

 

Категорія може бути знижена якщо викладач не відповідає вимогам більше ніж два сезони без обгрунтувань. Якщо колектив викладача не приймає участь у заходах Федерації або якщо викладач у своїй діяльності не виконує рекомендації Ради Викладачів Федерації та не дотримується всіх правил та положень Федерації

 

 

НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

Про Федерацію

13 квітня 2018
13 квітня 2018
13 квітня 2018

Галерея

© 2018 Ukrainian Federation of Oriental Dance. All Rights Reserved.