Правила проведення заходів

ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ

Правила проведення заходів

Правила проведення заходів Федерації східного танцю України

1. Загальні положення

1.1. Дії цих правил.
Правила організації і проведення всіх форм заходів (змагань, фестивалів, конкурсів, і т.д.), що проводяться під егідою Федерації визначає Правління Федерації, Загальні збори або профільні комітети, організовані Федерацією відповідно до Статуту Федерації.
1.1.1. Дані правила рекомендовані для всіх членських організацій, що займаються розвитком східного танцю на території України. Вони регулюють питання проведення змагань і визначають пов'язані з цим цілі та завдання, обов'язки і права учасників заходів та посадових осіб, які їх обслуговують.
1.1.2. Всі заходи, їх підготовка та проведення, контролюються Правлінням Федерації і відповідальною за проведення заходів особою, призначеною Правлінням Федерацією або регіональним представником.
1.1.3. Протягом 21-го дня, після закінчення заходу, організатор зобов'язаний надати на розгляд Правління Федерації:
- резюме преси (копія);
- одну (копію) заліцензоване відео, якщо таке є;
- одну (копію) ТВ - передачі, якщо вона була.

2. Види заходів.
2.2 .. Заходи можуть проводитися за такими номінаціями:

• Соло - особиста першість;

• Групи

2.3 Форми заходів

- Показові – фестивалі, концерти
- Рейтингові – проводяться для виконавців різних класифікаційних категорій в певній віковій групі для виявлення абсолютного переможця серед виконавців.
2.3.1. По рангу, що проводяться заходи можуть бути:
- міжнародні заходи (коефіцієнт 2);
- національні заходи (коефіцієнт 1.5);
- обласні (коефіцієнт 1).
2.3.2. Форма проведення заходу визначаються положенням, яке розробляє організація, яка проводить даний захід, і затверджується Правлінням Федерації.
2.3.3. Календарними називаються заходи, що проводяться за погодженням з регіональними організаціями,Правлінням Федерацією і стоять в річному плані заходів Федерації.
2.4. Положення про захід.
Положення визначає характер заходу і розробляється організацією або клубом відповідальної за проведення даного заходу в повній відповідності з даними правилами і Статутом Федерації
У положенні визначається:
- цілі і завдання заходів;
- час і місце проведення ;.
- керівництво заходом і суддівська колегія (журі);
- організації та учасники,які беруть участь у заході;
- програма заходу;
- умови допуску учасників;
- нагородження переможців і призерів (дипломантів, лауреатів);
- строки і порядок подачі заявок;
- умови прийому учасників.

2.5. Організатори заходів.
2.5.1. Організатор заходів може проводити:
- Чемпіонат Світу та Європи, Кубки Світу;
- Міжнародні заходи;
- Чемпіонати і Першості України, Кубки України, Національні турніри, рейтингові змагання;
- Чемпіонати і Першості, Кубки обласних значень
- інші заходи, фестивалі, огляди і т. д ..
2.5.2. Організатором вище перелічених заходів може бути тільки організація, яка займається розвитком даного танцювального напрямку на території України, котра є членом Федерації східного танцю України або працює за договором з Федерацією в тісній взаємодії з державними органами або з іншими організаціями, громадськими об'єднаннями, після отримання дозволу від Правління Федерацією.
2.5.3. Дозвіл на проведення дається після розгляду письмової заявки.
2.5.4. Організатор зобов'язаний:
- вказати дату, точний час і місце проведення заходу, ранг заходу, вік і рівень учасників, розміри танцювального майданчика, кількість місць для глядачів, відповідність проведення заходу санітарно-гігієнічним умовам, інші дані, необхідні для проведення заходу.
2.5.5. Організатор несе повну фінансову та юридичну відповідальність і жодним чином не переносить цю відповідальність на Федерацію або її структури. На обласні структури Федерації лягає обов'язок оцінити моральну і фінансову здатність організатора провести захід.
2.5.6. Організатор має право запрошувати (наймати) обслуговуючий персонал заходу, гарантуючи, що ними не буде зроблено ніякі негативні коментарі проти майстерності і техніки танцю, суперників, суддів, тренерів, аудиторії і танцю, як явища взагалі.
2.5.7 Організатор повинен дотриматись наступних правил щодо символіки Федерації східного танцю України:
- символіка Федерації повинна бути надрукована на всіх матеріалах проведеного заходу, включаючи тексти оголошень, реклами, програми;
- символіка Федерації повинна бути візуально представлена на заході;
- організатор повинен максимально просувати і афішувати цінності і принципи Федерації на своєму заході.
2.5.8 У разі неможливості організатора підготувати і провести захід, інформувати Правління Федерації за 6міс.
2.5.9. Організатор зобов'язаний:
- оплатити всі офіційні витрати, призначеним Федерацією особам, які обслуговують даний захід.
Витрати повинні включати:
- готель (1-2-місний номер);
- у разі раннього прибуття осіб Федерації, пов'язаного з графіком роботи транспорту, оплачується хоча б один день додатково;
- мінімум 2-х разове харчування на людину в день;
- переліт і транспорт до місця проведення заходу та в зворотній бік;
- грошова компенсація в розмірі, встановленому Правлінням Федерації.
2.5.10. Організатор зобов'язаний:
- забезпечити належний естетичний рівень оформлення місця проведення заходу;
- підготувати урочисте відкриття і закриття, церемонію нагородження;
- надати учасникам достатню кількість гримерних кімнат;
- буфет, або іншу можливість придбання учасниками води та їжі;
- сцену, придатну для виступів;
- адміністратора.

3. Учасники заходів

3. 1. Вікові групи учасників
-  Бебі (до 8 років);
- діти1 (8-9 років);
- діти2 (10-11 років);
- ювенали (12-14 років);
- юніори (15-17 років);
- молодь (18-21 років);
- дорослі  (22-34 років);
- сеньйори (35-49 років);

-грандсеньйори (від 50 років);
- чоловіки.
Вікові групи можна змінювати положенням про змагання, дотримуючись правил - не збільшувати різницю у віці, понад 3 роки / рекомендується різниця в 2 роки / в разі, якщо змагання не носять офіційний характер і не є календарними змаганнями Федерації.
3. 2 Допуск учасників до заходів.
3.2.1. До участі у заходах допускаються танцюристи, які мають допуск лікаря до занять танцями, які володіють програмою і пройшли реєстрацію.
3.2.2. До реєстрації допускаються танцюристи, які мають заповнені кваліфікаційні книжки встановленого зразка, а також документ, що підтверджує дату народження танцюриста.

3.3. Права і обов'язки учасників.
3.3.1. Учасники заходу Федерації мають право:
- мати свого представника / одного від колективу або від команди / для вирішення всіх питань, що виникають в ході проведення заходу;
- при проведенні заходів по окремих видах ,брати участь в одній або декількох програмах на вибір, заявивши про це на попередній реєстрації;
- мати умови розміщення однакові з іншими учасниками;
- не пізніше ніж за 15 хвилин до початку змагань, отримати інформацію про сценарій заходу;
- з питань проведення заходу через свого представника, тренера або керівника звертатися до головного судді / голови журі / або організатора;
- після закінчення заходу, через свого представника, тренера або керівника – отримати повну інформацію в Секретаріаті про кількість учасників, зайнятому місці, повну інформацію для внесення до класифікаційної книжку.
При відсутності представника, тренера або керівника, учасник має право особисто звертатися до вказаних вище посадових осіб.
3.3.2. Учасники заходів зобов'язані:
- знати і виконувати ці Правила, Положення про захід, Статут Федерації;
- зареєструватися для участі у заході в відведений для реєстрації час;
- при реєстрації пред'являти до секретаріату рейтингові книжки і документи, що підтверджують вік / паспорт, свідоцтво про народження /, інші документи, якщо вони передбаченні Положенням;
- мати охайний зовнішній вигляд, відповідні до заявленої програми костюми;
- своєчасно ознайомитися зі сценарієм, розкладом заходів, дотримуватися встановленого розпорядку, перебувати у відведених для учасників місцях;
- виконувати розпорядження посадових осіб змагань;
- виконувати в попередніх турах і фіналі програму, відповідно до Положення про захід;
- після закінчення заходу, через свого представника або тренера, зафіксувати в кваліфікаційних книжках результати свого виступу.
3.3.3. При порушенні Правил або некоректну поведінку, головний суддя виносить учаснику попередження. При повторному порушенні учасник відсторонюється від участі в заході .
3. 4. Костюм учасників.
До костюмів учасників пред'являються вимоги відповідно до Правил та вимогам до костюму.

3. 5. Представники, тренери, керівники колективів.

3. 5. 1. Кожна організація, що бере участь у заході, повинна мати свого представника.
3.5.2. Представник зобов'язаний:
- знати і виконувати ці Правила, Положення про захід;
- при зверненні до посадових осіб заходу називати своє ім'я і колектив, який він представляє;
- відповідати за дисципліну учасників свого колективу, виконання ними розпорядку заходу;
- виконувати розпорядження посадових осіб;
- під час заходу перебувати на місці їх проведення;
- відповідати за готовність учасників до виходу на танцювальний майданчик і охайність їх костюмів.
3. 5.3. Всі протести представник подає негайно. За необґрунтований протест він несе відповідальність.
3. 5. 4. Тренер, керівник, представник – повинні бути охайно одягнені і бути прикладом для всіх учасників.
3.5.5. При порушенні представником колективу цих Правил, головний суддя / голова журі / виносить йому попередження. При повторному порушенні або некоректній поведінці представника за рішенням колегії суддів / журі / колектив, який він представляє, може бути знятий з участі у заході.

4.СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ, ЖУРІ ЗАХОДУ.

4.1.1. Весь склад суддівської колегії, журі: головний суддя / голова журі /, відповідальний секретар, арбітри / члени журі /, що оцінюють виконавську майстерність, призначаються Федерацією, Радою Суддів.
4.1.2. Всі члени суддівської бригади / журі / повинні пройти атестацію і здати необхідні іспити, які визначаються відповідними Положеннями про суддів (журі).
4.1.3. Кількість суддів (членів журі) на заходах має бути: не менше 5.
4.1.4. При складанні суддівських бригад (журі) враховується, що кожну групу виконавців східних танців / вік, програму, рівень складності / на протязі сезону повинно оцінювати максимально можливе число кваліфікованих суддів (членів журі). Судді (члени журі) не мають права оцінювати виступи родичів по висхідній і низхідній лінії, а також своїх дружин / подружжя /, братів, сестер. В одній суддівській бригаді (складі журі) не можуть виконувати роботу по оцінці виконавської майстерності представники одного колективу / клубу, студії і т. д. /, родичі, подружжя, брати і сестри. Кожна юридична особа має бути представлена не більше ніж одним суддею (членом журі).
4.2. Склад суддівської колегії (журі) заходу.
4.2.1. До складу суддівської колегії (журі) на заходах зі східних танців входять:
• головний суддя (голова журі);
• суддівська бригада (члени журі) - арбітри, які оцінюють виконавську майстерність;
• відповідальний секретар;
• лічильна комісія.
4.2.2. Склад суддівської бригади (журі) постійний на весь час заходу. Заміна судді (члена журі) допускається лише в разі хвороби або інших обставин, що не дозволяють йому виконувати свої обов'язки.

4.3. Головний суддя змагань (голова журі).
4.3.1. Головний суддя (голова журі) очолює суддівську колегію (журі), керує заходом, відповідає за проведення заходу відповідно до цих Правил і Положення.
4.3.2. Головний суддя (голова журі) зобов'язаний:
- знати ці Правила та Положення про захід;
- прибути до місця проведення заходу до початку реєстрації;
- перевірити готовність споруди;
- перевірити склад суддівської бригади (журі), що оцінює виконавську майстерність;
- до початку заходу перевірити готовність секретаріату, документації, а також виконання суддями (членами журі) вимог цих Правил;
- у разі неявки або запізнення одного або декількох суддів (членів журі) до початку заходу знайти їм заміну. Про неявку / запізненні / призначених суддів (членів журі) головний суддя (голова журі) повинен повідомити відповідальній особі організації, що проводить захід.
- контролювати роботу суддівської колегії (журі) у відповідності зі своїми обов'язками і положеннями нормативних документів;
- зняти з участі в заході учасників, які допустили грубість чи інші вчинки, не сумісні з етичними нормами;
- не допускати до участі в заході учасників, вік яких, рівень групи складності і костюм, не відповідає вимогам даного положення і програми;
При порушенні правил, головний суддя (голова журі) зобов'язаний:
- зробити зауваження;
- зробити попередження;
- дискваліфікувати.
У разі невідповідності костюмів правилам головний суддя (голова журі) зобов'язаний:
- зробити попередження;
- анулювати результати танців, які були виконані в костюмах, які не відповідають правилам.
Всі порушення, допущені в ході проведення заходу суддівською бригадою (журі), учасниками, повинні бути занесені в додаток до протоколу заходу.
4.3.3. Головний суддя (голова журі) має право:
- замінити будь-якого суддю (члена журі) в наступних випадках:
- погіршення самопочуття;
- за неетичну поведінку, що перешкоджає проведенню заходу.
- припинити подальше проведення заходу або влаштувати тимчасову перерву за обставин, які заважають нормальному ходу заходу;
- проводити засідання суддівської бригади (журі).
4.3.4. Головний суддя (голова журі) не має право:
- вимагати від суддів (членів журі) зміни їх оцінок виступу учасників;
- змінювати умови проведення заходу, встановлених Положенням.

4.4. Арбітри (члени журі).
4.4.1. Арбітри (члени журі) зобов'язані:
- оцінювати виконавську майстерність учасників відповідно до діючих правил суддівства;
- оголошувати про своє прибуття на захід головному судді (голови журі) не пізніше ніж за 30 хвилин до початку заходу;
- акуратно заповнювати суддівський лист, проставляючи в ньому своє прізвище і підпис;
- завіряти підписом кожну внесену зміну у суддівський лист.
На оцінку арбітра (члена журі) не повинні впливати результати виступу учасників на попередніх заходах, приналежність до регіону, колективу, точка зору виступаючих, тренерів і керівників, а також інших осіб
4.4.2. Арбітри (член журі) не мають права:
- звертатися до листу реєстрації, зведених таблиць попередніх етапів, карткам інших арбітрів до закінчення заходу;
- оцінювати виступи близьких родичів по висхідній і низхідній лінії, а також подружжя, братів, сестер;
- під час заходу висловлюватися про результати виступів учасників;
- під час оцінки виконавської майстерності арбітрам (членам журі) забороняється перемовлятися, висловлювати жестами, мімікою схвалення або осуд;
- в процесі заходу давати пояснення учасникам, тренерам, керівникам, представникам колективів і глядачам по оцінці виконавської майстерності.
4.4.3. Всі проблеми,що виникають, суддя (член журі) має право вирішувати тільки через головного суддю (голови журі).
4.4.4. Поведінка арбітрів (членів журі):
- арбітри (члени журі) повинні знаходитися на відстані один від одного;
- арбітрам (членам журі) забороняється порівнювати свої записи;
-арбітрам (членів журі) потрібно залишатися на своєму робочому місці і оцінювати учасників до повного закінчення музики;
4.5.5. Одяг суддівської бригади (членів журі) повинний відповідати причині і характеру заходу,що проводиться.
4.4.6. Робота на заході вважається закінченою тільки після оформлення підсумкових протоколів.
4.4.7. Відмова від суддівства (роботи в журі) на заході з неповажної причини вважається порушенням встановленого порядку і тягне за собою відсторонення від суддівства на певний термін. Даний випадок розглядається на засіданні Правління Федерації


4.5. Відповідальний секретар.
4.5.1. Відповідальний секретар несе відповідальність за роботу секретаріату. 4.5.2. Відповідальний секретар зобов'язаний:
- забезпечити чітку та оперативну роботу секретаріату на заході;
- знати і виконувати Правила проведення заходу, Правила систем суддівства; - підготувати необхідну документацію і нагородний матеріал;
- проводити розподіл учасників по віковим категоріям, рівню майстерності та порядку виходу;
- вести протокол засідань суддівської бригади (журі);
- по закінченні заходу візувати в рейтингових книжках результати виступу учасників;
- оформити та підписати підсумковий протокол заходу.

4.6. Лічильна комісія.
4.6.1. Лічильна комісія працює під керівництвом відповідального секретаря.
4.6.2. Судді-секретарі зобов'язані:
- знати і виконувати Правила проведення заходу;
- до початку заходу перевірити дійсність пред'явлених класифікаційних книжок, відповідність рівня майстерності та віку;
- провести реєстрацію учасників, видати стартові номери;
- забезпечити всіх арбітрів (журі), що оцінюють виконавську майстерність, необхідною документацією;
- оперативно збирати у арбітрів (журі) суддівську інформацію, своєчасно її обробляти і подавати на затвердження відповідальному секретарю;
- забезпечити учасників, суддів (журі), ведучого та звукорежисера всією необхідною інформацією;
- вивішувати на інформаційну дошку до початку наступного етапу номери учасників і списки / заходи / учасників, що пройшли в наступний етап;
- повідомляти головному судді (голови журі) про всі випадки неправильного або неповного заповнення суддівських карток.
- по закінченню заходу проставляти в рейтингових книжках результати виступу учасників.

4.7 Ведучий зобов'язаний.
• Знати ці Правила та Положення про проведення заходу;
• заздалегідь знайомитися зі складом учасників і суддівської бригади (журі);
• вести захід відповідно до затвердженого плану-сценарію;
• інформувати учасників і глядачів про хід заходу і його результати;
• оголошувати зайнятті місця;
• оголошувати учасників і тренерів, керівників тільки при підведенні підсумків і нагородження фіналістів.
4.7.1. Вся офіційна інформація дається тільки з дозволу головного судді (голови журі).

4.8 Звукооператор.
Звукооператор зобов'язаний:
• знати ці Правила та Положення про захід;
• заздалегідь підготувати музичний супровід і забезпечити його якісне відтворення,
• виконувати свої обов'язки відповідно до затвердженого плану - сценарію змагань та оголошенням.

 

НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

Про Федерацію

13 квітня 2018
13 квітня 2018
13 квітня 2018

Галерея

© 2018 Ukrainian Federation of Oriental Dance. All Rights Reserved.