Зміна клубу, школи або викладача

ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ

Додаток про зміну танцювальної школи, клубу, студії та викладача

Додаток до основного положення проведення змагань Федерації східного танцю України про зміну танцювальної школи, клубу, студії та викладача


Дії цього положення розповсюджуються на всіх танцюристів, незалежно від вікової категорії та рівня майстерності,а також студій танцю, шкіл східного танцю та змішаних танцювальних клубів, які приймають участь у рейтингових змаганнях Федерації східного танцю України, та є членами або кандидатами в члени Федерації.

1. Загальні правила та права учасників змагань та їх представників.

Всі учасники заходів та змагань незалежно від рівня їх проводження (міжнародні, національні та регіональні) заповнюючи реєстраційну форму вперше, вказують танцювальний клуб, школу або студію, до якої вони відносяться. В разі , якщо учасник не відноситься до жодного з танцювальних товариств, указує викладача, якого представляє на заході.

1.1 Учасник змагань може бути керівником свого танцювального клубу та представляти свої особисті інтереси на будь якому заході Федерації, або представляти інтереси іншого клубу, студії або іншого танцювального товариства.
1.2 Учасник змагань може приймати участь у групових виступах іншого танцювального клубу ,школи або іншого формування, але особистий виступ буде співвідноситись до основного клубу, до якого належить учасник.
1.3 Учасник змагань має право на зміну танцювального товариства згідно з цим положенням та в регламентованій формі.
1.4 Танцювальне товариство має право на відмову учаснику змагань в праві представляти інтереси товариства згідно з цим положенням та в регламентованій формі

2. Правила зміни танцювального товариства

2.1 Якщо танцюрист бажає змінити танцювальне товариство, яке він представляє. Необхідно подати письмову заяву з поясненням до Ради викладачів на будь якому заході Федерації, або в електронному вигляді на поштову скриньку Федерації (з підписом “на розгляд Ради викладачів”) зі згодою та підписом керівника товариства, яке він представляв.
2.2 Якщо товариство не дає свою згоду на зміну клубу,студії та т.п , то танцюрист до кінця сезону представляє свій постійний клуб, або його рейтингові бали анулюються, та справа розглядається на засіданні Ради викладачів.
2.3 Танцюрист має право змінити клуб без згоди керівника, тільки після закінчення танцювального сезону (календарний рік), про що він повинен письмово або в електронному вигляді повідомити Раду викладачів Федерації до останнього дня календарного року включно.
2.4 Керівник має право відмовити танцюристу представляти інтереси клубу у будь який час. Він зобов”язаний подати письмову заяву з поясненням до Ради викладачів на будь якому заході Федерації, або на електронну поштову скриньку Федерації (з підписом “на розгляд Ради викладачів”). Справа розглядатиметься на засіданні Ради викладачів. Якщо дії танцюриста суперечать Уставу федерації, Етичному кодексу або будь якому з Правил Федерації — справу може бути розглянуто Головою правління федерації. Своє рішення Голова зобов”язаний пояснити та доповісти Раді викладачів.

3. Порушення цих правил

3.1 Порушення правил зміни клубу з боку танцюриста, який представляє інтереси товариства спричинять аннулювання всіх рейтингових балів танцюриста, недопуск його до змагань та заходів Федерації, та позбавлять права прийняти участь у національній збірній команді України.
3.2 Порушення правил зміни клубу з боку товариства спричинять аннулювання всіх рейтингових балів товариства, включаючи суддівські та викладацькі категорії, якщо такі мають бути. Недопуск товариства до заходів Федерації та національного рейтингу України.

4. Всі спірні питання, що до зміни клубу, розглядаються на Раді викладачів Федерації.

  

Голова правління Федерації

НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

Про Федерацію

13 квітня 2018
13 квітня 2018
13 квітня 2018

Галерея

© 2018 Ukrainian Federation of Oriental Dance. All Rights Reserved.