Положення про Раду суддів

ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ

Положення про Раду суддів

Положення про Раду суддів
1. Загальні положення.
1.1. Рада суддів та загальні збори суддів.
До складу Ради суддів входять усі судді Федерації, починаючи з національної категорії та вище.
Загальні суддівські збори проводяться за скликанням Правління Федерації і Голови Ради суддів, але не менше одного разу на рік. Загальні збори - є основним керуючим органом, який регламентує правила роботи суддівських колегій на всіх змаганнях Федерації, вносить зміни до правил суддівства у Загальне Положення про проведення змагань. Суддівська рада проводить курси з підвищення кваліфікації суддів, розглядає питання зі встановлення категорій суддів та спірні питання, щодо роботи суддівських колегій на заходах Федерації та тих, що проводяться під егідою, вносить пропозиції до змін існуючих правил та Положень Федерації, які не суперечать статуту Федерації, корегує систему рейтингу, звітує перед Правлінням Федерації про свою роботу.

1.2. Збори Ради суддів та голова Ради
.
Очолює Раду суддів голова Ради суддів та заступник голови, які обираються голосуванням Ради суддів раз на два роки на загальних зборах. Головою правління може бути суддя Федерації Міжнародної та національної категорій. Голова Ради суддів бере участь у призначенні суддів на всі заходи Федерації разом з відповідальним організатором заходу та подає на розгляд Правлінню Федерації. Вирішує всі питання, які пов'язані з роботою суддівських колегій на всіх видах змагань, та приймає звіт про завершення змагань від Головного судді , якого було призначено. Перевіряє та підписує підсумковий протокол усіх форм змагань, які проводяться Федерацією та звітує Правлінню. Голова Ради суддів може достроково скласти свої повноваження , подавши письмову заяву до Правління або може бути усунутим за рішенням загальних зборів суддів, або за рішенням Правління Федерації.

2. Суддівські категорії.

Суддям, які є членами колегії ФСТУ присвоюються кваліфікаційні категорії, після чого вони можуть бути допущені до суддівства на змаганнях, які проводить Федерація

• Міжнародна категорія,
• Національна категорія,
• Обласна категорія,
• Стажер, але його оцінки можуть бути внесені в загальний протокол лише за рішенням Головного судді змагань.
3. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЧЕРГОВОЇ КАТЕГОРІЇ.

3.1. Кожен суддя Федерації має бути присутнім на загальних суддівських зборах.
3.2. Для одержання чергової суддівської категорії необхідно подати заяву до Ради суддів в письмовій або електронній формі.
3.3. Усі заяви розглядаються Радою суддів, але не пізніше чим за добу до початку загальних зборів суддів.
3.4. Претенденти на здобуття чергової суддівської категорії повинні здати кваліфікаційний екзамен-співбесіду, яку проводить Рада суддів Федерації.


4. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ.

Судді, які оцінюють змагання, повинні кожного року проходити суддівську атестацію і суддівський конгрес, мати підтверджену и продовжену на цей рік категорію.

4.1. Претенденту на одержання Міжнародної категорії необхідно:
- мати національну суддівську категорію,
- взяти участь не менше ніж у п'яти змаганнях за останній рік, які проводить Федерація.
- взяти участь у міжнародних змаганнях (коефіцієнт 2) не менше п'яти разів, що повинно бути зафіксовано у суддівській книжці.
-стаж роботи судді національної категорії не менше 3 років,
- взяти участь у курсах підвищення кваліфікації або бути викладачем на них
- після подання заяви у Раду суддів на підвищення категорії, зобов'язаний пройти екзамен-співбесіду на Раді суддів, за рішенням якої буде присуджено категорію.

4.2. Претенденту на присвоєння Національної категорії необхідно:
- мати обласну суддівську категорію,
- відпрацювати не менше 10 конкурсів, які проводить Федерація,та взяти участь у роботі суддівської колегії на міжнародних змаганнях
- стаж роботи судді обласної категорії не менше 2 років,
-після подання заяви у Суддівську раду на підвищення категорії, зобов'язаний пройти екзамен-співбесіду на Суддівській раді, за рішенням якої буде присуджено категорію.

4.3. Претенденту на одержання Обласної категорії необхідно:
- бути старше 18 років
- мати категорію стажера та рекомендації голови Суддівської ради на підвищення категорії
- відпрацювати не менше 10 конкурсів, або мати рекомендацію на підвищення категорії від головного судді змагань
- після подання заяви у Раду суддів на підвищення категорії, зобов'язаний пройти екзамен-співбесіду на Раді суддів, за рішенням якої буде присуджено категорію.

4.4. Претенденту на одержання категорії Стажер необхідно:
- подати заяву до Ради Суддів на допуск до курсів з суддівської роботи. Пройти курси та екзамен-співбесіду з Суддівською радою. Бути рекомендованим на категорію за рішенням Суддівської ради.
Кожен стажер проходить практичне суддівство без урахування його оцінок у загальний протокол змагань під контролем головного судді, який звітує про результат голові суддівської ради по завершенню заходу.
При одержанні рекомендації від голови суддівської ради суддя-стажер може бути допущеним до роботи з урахуванням його оцінок у загальний протокол,та отримати рекомендацію на отримання категорії від голови суддівської ради на розгляд суддівській раді

Претендент має право знати причину відмови від Ради суддів
Примітка:
Будь - яке підвищення суддівської категорії відбувається тільки за рішенням Ради суддів.
У разі відмови претенденту у допуску до стажування, він знову проходитиме навчання і складатиме екзамен для підвищення суддівської категорії.
Персональний склад екзаменаційної комісії затверджується Правлінням ФСТУ.

 

Про Федерацію

13 квітня 2018
13 квітня 2018
13 квітня 2018

Галерея

© 2018 Ukrainian Federation of Oriental Dance. All Rights Reserved.